Ett bastubygge

Det är märkligt egentligen hur roligt det kan vara att gräva en massa sand. För sand gräver jag. Det är vattenledningar och avlopp, stenkista och elkabel som ska ner och på plats i jorden. Men det är roligt att arbeta med sin egen vilja som chef och för vårt inre så ser vi bastun stå färdig. Maken är i princip färdig med gjutformen nu och jag håller på att jämna ut marknivån för att förbereda för isolering. Skotta lite extra sand dit också. Hönsen tycker också det är roligt med byggprojekt. De spatserar omkring som små byggherrar och är ivriga deltagare i arbetet. Höns är väldigt duktiga på att jämna till sand.

_MG_1078

_MG_1080